Tuesday, September 05, 2006

എന്റെ മനസ്സിലും ഓണമുണ്ട്

എന്റെ മനസ്സിലുമോണമുണ്ട്
പത്തു നാളോണക്കുളിരതുണ്ട്
തുമ്പ മലരിന്‍ സുകൃതമുണ്ട്
തൂമലര്‍ക്കാടിന്‍ സുഗന്ധമുണ്ട്

എന്‍ മിഴിക്കൂട്ടിലുമോണമുണ്ട്
പുത്തന്‍ പുടവക്കനവതുണ്ട്
തൃക്കാക്കരപ്പനു വെച്ചതുണ്ട്
കൊയ്തിട്ട നെല്ലിന്‍ നിറവുമുണ്ട്

എന്‍ കാതിലാര്‍പ്പു വിളികളുണ്ട്
പൂവേ പൊലി പൊലി കേള്‍പ്പതുണ്ട്
കുമ്മാട്ടി പാടിയരികിലുണ്ട്
കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടിന്റെ ശീലതുണ്ട്

എന്‍ നാവിലോണ രുചിയുമുണ്ട്
നേദിച്ച പൂവടച്ചൂടതുണ്ട്
നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്‍ മധുരമുണ്ട്
നാലായ് വറുത്ത കായ് സ്വാദുമുണ്ട്

എന്റെ മനസ്സിലുമോണമുണ്ട്
സ്നേഹം വിളമ്പിയൊരോര്‍മയുണ്ട്
അത്തം കറുത്തതിന്‍ നോവതുണ്ട്
ഓണമകന്നതിന്‍ തേങ്ങലുണ്ട്

Labels: